Category Archives: keloğlan masaları

KELOĞLANIN MACERALARI TÜRK MASALLI

KELOĞLAN NIN MACERALARI             BİR VURUŞTA KIRK CAN ALAN KILIÇ  Bir varmış bir yokmuş;  Zamanın birinde tembel mi tembel bir oğlan yaşarmış. Babası vakitsiz ölünce bir anası ile kala kalmış. Bu oğlanın başı kel yüzü gözü çapaklıymış. Yüzüne gözüne konana sineğin böceğin hadi hesabı yokmuş. Bir gün yüzüne konan kırk sineği bir vuruşta öldürmüş.  Buna çok sevinip koşup anasından

Devamını oku

KELOGLAN’S ADVENTURES TALES

           KELOGLAN’S ADVENTURES KELOGLAN IN YEMEN Once upon a time; In the past, a woman girl had a keloğlan. One day, Keloğlan went hunting on the mountain and shot a gazelle. The vizier came across as the gazelle was coming home by hitting her shoulder. When the vizier sees the gazelle, he thinks it is for sale; – He said,

Devamını oku

Türk masalları: Keloğlan ın maceraları masalları

                  KELOGLAN YEMEDE   Bir varmış bir yokmuş;  Evvel zamanda bir kadıncağızın bir keloğlanı varmış. Keloğlan , bir gün dağa ava çıkmış ve bir ceylan vurmuş. Ceylanı omuzuna vurarak eve gelirken vezire rast gelmiş. Vezir , ceylanı görünce satılık zannederek ;  -‘Ceylanı satıyor musun keloğlan ‘demiş.  O da; ‘ Hayır satmıyorum. Padişaha hediye götüreceğim’ demiş.  Vezir uzaklaştıktan sonra keloğlan doğru

Devamını oku